குழந்தைப் பாடல்கள்

பந்து, பூக்கள்

- Advertisement -

பந்து

சின்னச் சின்னப் பந்து
காலால் அடிக்கும் பந்து
நீல நிறப் பந்து
வெற்றி தரும் பந்து

பந்து எந்தன் பந்து
தம்பி அடிக்கும் பந்து
வீசி விளையாடும் பந்து
மட்டையால் அடிக்கும் பந்து.

ஓவியம் : அனுமிதா

??????????????????????????

பூக்கள்

நல்ல நல்ல பூக்கள்
சிறிய வெள்ளை பூக்கள்
மெல்லமெல்ல மலரும்
காற்றில் ஆடும் பூக்கள்

அழகைத் தரும் பூக்கள்
மணங் கவரும் பூக்கள்
வண்ண மயப் பூக்கள்
எம் தேசப் பூக்கள்

ஓவியம் : அனுமிதா

அனுமிதா
அனுமிதாhttps://minkirukkal.com/author/anasshi/
நான் ஆன்ஷி அனுமிதா அருண்றோஜன். மட்டக்களப்பு புனித சிசிலியா பெண்கள் கல்லூரியில் 4 ம் ஆண்டில் கல்வி கற்கிறேன்.எனக்கு புத்தகங்கள் வாசிப்பதும் எழுதுவதும் பிடிக்கும். படம் வரைவது, keyboard வாசிப்பது, Chess விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கு பெறுவது (lichens.com ஊடாக AnsshiAAR) யோகாப் பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது போன்றன எனது ஏனைய பொழுதுபோக்குகளாகும்.

1 COMMENT

  1. துள்ளலான வரிகள். இன்னும் நிறைய எழுதுங்கள் அனுமிதா?

Comments are closed.

தொடர்புடைய பதிவுகள்

படைப்புகள்

- Advertisement -