கிராமத்து கவிஞன்

கிராமத்து கவிஞன்
2 POSTS0 COMMENTS
https://minkirukkal.com/author/Sakthisamathmurthy/
கவிதை வாசிப்பது பாடல் பாடுவது ,பறை இசைப்பது, உழைக்கும் மக்களின் உணர்வுகளை கவிதையாக எழுதுவது.

படைப்புகள்