முனைவர் செ. இராஜேஸ்வரி

முனைவர் செ. இராஜேஸ்வரி
1 POSTS0 COMMENTS
https://minkirukkal.com/author/rajeswarichellaiah/
M. Phil. தமிழ் இலக்கண வேற்றுமை மரபு, Ph. D. தமிழ் ஆங்கிலச் செய்யுள் மொழிபெயர்ப்பில் சிக்கல்களும் தீர்வுகளும், மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் (JRF & SRF), 1987ஆம் ஆண்டு முதல் மொழிபெயர்ப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். மள்ளர்கள் வரலாற்று மீட்டுருவாக்கம் குறித்து நான்கு நூல்கள் மொழிபெயர்த்துள்ளார். எம் ஜி ஆர் பட ஆராய்ச்சியாளர் அமராவதியின் காதல் என்ற பெயரில் ஒரு சிறுகதைத் தொகுதி வெளியிட்டுள்ளார். இலக்கியத் திறனாய்வு நூல்கள், மொழிபெயர்ப்பியல், தமிழ் கற்பித்தல், ஆங்கிலம் கற்பித்தல், பத்திரிகை ஆசிரியர் என பலதுறைகளில் இயங்கிவருகிறார். விருதுகள் : சிறந்த மொழிபெயர்ப்பாளர் விருது, நெருஞ்சி இலக்கிய இயக்கம், தஞ்சை, பெண் சாதனையாளர் விருது, மதுரை.

படைப்புகள்