மறுப்பு கொள்கை

இந்த இணையதளத்தில் உள்ள தகவல்கள் பொதுவான தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. தகவல் மின்கிறுக்கல் மூலம் வழங்கப்படுகிறது, மேலும் தகவல்களை புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருக்க நாங்கள் முயற்சிக்கும்போது, ​​முழுமையான, துல்லியம், நம்பகத்தன்மை, பொருந்தக்கூடிய தன்மை அல்லது கிடைப்பது குறித்து எந்தவொரு பிரதிநிதித்துவத்தையும் உத்தரவாதத்தையும் வெளிப்படுத்தவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ நாங்கள் தெரிவிக்கவில்லை. வலைத்தளம் அல்லது எந்தவொரு நோக்கத்திற்காகவும் இணையதளத்தில் உள்ள தகவல், தயாரிப்புகள், சேவைகள் அல்லது தொடர்புடைய கிராபிக்ஸ். அத்தகைய தகவல்களில் நீங்கள் வைத்திருக்கும் எந்தவொரு நம்பகத்தன்மையும் கண்டிப்பாக உங்கள் சொந்த ஆபத்தில் உள்ளது.

எந்தவொரு நிகழ்விலும் எந்தவொரு இழப்புக்கும் அல்லது சேதத்திற்கும் வரம்பு, மறைமுக அல்லது விளைவு இழப்பு அல்லது சேதம், அல்லது தரவு இழப்பு அல்லது இலாபத்தால் எழும் எந்தவொரு இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கும் இந்த வலைத்தளத்தின் பயன்பாடு அல்லது சம்பந்தமாக நாங்கள் பொறுப்பேற்க மாட்டோம். .

இந்த வலைத்தளத்தின் மூலம் நீங்கள் மின்கிறுக்கல் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத பிற வலைத்தளங்களுடன் இணைக்க முடியும். அந்த தளங்களின் தன்மை, உள்ளடக்கம் மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை குறித்து எங்களுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை. எந்தவொரு இணைப்பையும் சேர்ப்பது ஒரு பரிந்துரையை குறிக்கவில்லை அல்லது அவற்றில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கருத்துக்களை அங்கீகரிக்க வேண்டும்.

வலைத்தளத்தை சீராக வைத்திருக்க அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. எவ்வாறாயினும், எங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் காரணமாக வலைத்தளம் தற்காலிகமாக கிடைக்காததால் மின்கிறுக்கல் எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்காது, பொறுப்பேற்காது.