குழந்தைப் பாடல்கள்

இரண்டு பாடல்கள்

- Advertisement -

பூமி

அழகு மிக்க பூமியே
இயற்கை சூழ்ந்த கோளமே
உயிர்கள் வாழும் உலகிது
பூக்கள் மலரும் இடமிது

மரங்கள், ஆறுகள் கொண்டதால்,
பச்சை,நீலம் ஆனதே
சந்திரன் உற்ற தோழனாம்
மூன்றாம் கோள் ஆனதாம்.

ஓவியர்: அனுமிதா

பழம்

இனிப்பு மிக்க பழமிது
இயற்கை தந்த பரிசிது
நாக்கில் பட்டால் கரையுமாம்
வண்ண நிறம் ஆகுமாம்

பட்சி உண்ணும் பழமிது
உண்ண உண்ண இனிக்குமாம்
சக்தி தரும் கனியிது
காற்றில் ஆடி அசையுமாம்.

ஓவியர்: அனுமிதா
அனுமிதா
அனுமிதாhttps://minkirukkal.com/author/anasshi/
நான் ஆன்ஷி அனுமிதா அருண்றோஜன். மட்டக்களப்பு புனித சிசிலியா பெண்கள் கல்லூரியில் 4 ம் ஆண்டில் கல்வி கற்கிறேன்.எனக்கு புத்தகங்கள் வாசிப்பதும் எழுதுவதும் பிடிக்கும். படம் வரைவது, keyboard வாசிப்பது, Chess விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கு பெறுவது (lichens.com ஊடாக AnsshiAAR) யோகாப் பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது போன்றன எனது ஏனைய பொழுதுபோக்குகளாகும்.

தொடர்புடைய பதிவுகள்

படைப்புகள்

- Advertisement -